ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಸಿಗುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡದಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಿದೆ.

ಎಕ್ಕದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನೋವಿರುವ ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ನೋವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಂದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಕದ ಹಾಲಿಗೆ 3ಗ್ರಾಂ ಅರಿಶಿನ ಕಲಸಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಗಂದೆ-ನವೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಕ್ಕದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಅದರಿಂದ ರಸ ತೆಗೆದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಕಿವಿ ನೋವು, ಕಿವಿ ಸೋರುವುದು ಇನ್ನಿತರ ಕಿವಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಕದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಗಾಯ ಬೇಗ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಚರ್ಮದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಕದ ಎಲೆ ರಸಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಚರ್ಮದ ತೊಂದರೆ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಕ್ಕದ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ 2 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಮುಳ್ಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಎಕ್ಕದ ಹಾಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಇದರ ಹಾಲು ಕಣ ್ಣಗೆ ಸಿಡಿದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here